Produktu demonstrācijas

 Maksts pH: pašmērīšanas ierīce traucējumu savlaicīgai diagnostikai

Jaunas Candida ablicans ātrās pārbaudes ierīces diagnostiskā efektivitāte un dažu vulvovaginālās kandidozes riska faktoru nozīme Mosulas pilsētā

Maksts pH kā marķieris

Papid un vienkārša STI aprūpes diagnostika

Globālā stratēģija seksuāli transmisīvo infekciju profilaksei un kontrolei

No sola līdz gultai_ Ceļa iestatīšana uzlabotas STI diagnostikas tulkošanai veselības aprūpes sniegšanā jaunattīstības valstīs

Seksuāli transmisīvo slimību ārstēšanas pamatnostādnes 2010. gadā